Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.

Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen 2 maanden contact met ons op te nemen via info@rotnf.com. Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de uitvoering van onze diensten, kunt u uw klacht binnen 2 maanden na constatering van de gebreken bij ons kenbaar maken via info@rotnf.com. Uw klacht dient u volledig en duidelijk te omschrijven. Wij doen onze uiterste best om uw klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Indien er omstandigheden zijn waardoor uw klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, ontvangt u van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord van ons kunt verwachten. Indien uw klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij u naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Leidt dit echter niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor gratis bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel wij als ondernemer en u als consument dienen in te stemmen met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden. De kosten dienen door u als consument betaald te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.