Garantie & Klachten

 

 

Garantie

 

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.

Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen 2 maanden contact met ons op te nemen via info@rotnf.com. Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

 

 

 

Klachten

 

Indien u een klacht heeft over de uitvoering van onze diensten, kunt u uw klacht binnen 2 maanden na constatering van de gebreken bij ons kenbaar maken via info@rotnf.com. Uw klacht dient u volledig en duidelijk te omschrijven. Wij doen onze uiterste best om uw klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Indien er omstandigheden zijn waardoor uw klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, ontvangt u van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord van ons kunt verwachten. Indien uw klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij u naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.